Latviešu Centrs Minsterē

LCM valdes sastāvs


 

  

   LCM valdes priekšsēde Ingūna Šķestere

LCM valdes priekšsēdes vietniece Laura Ritenberga- Kinder

LCM kasiere Māra Vilcāne

 

 

 

LCM valdes loceklis Kārlis Krūmiņš

 

 

 

 

 

LCM valdes locekle Valda Dundare

  

 

 

 

  

 

  
 Revīzijas komisija
  

   Kristīne Kemper

Madara Rācenāja 
Elīna Krauze
 

LCM namzinis

Viktors Kangeris