Latviešu Centrs Minsterē

LCM valdes sastāvs


 

  

   Valdes priekšsēdes vietniece Ingūna Šķestere

  

   LCM kasiere Kristīne Kemper

  

   Valdes locekle Valda Dundare

  

   Valdes loceklis Voldemārs Valdmanis

  

   Valdes loceklis Jānis Leišovniks

  

   LCM tehniskais direktors Krišjānis Rācenājs

  

 

  
 Revīzijas komisija
  

   Dina Krastiņa

  

   Zuze Krēsliņš-Sils

  

   Tobias Möller