Latviešu Centrs Minsterē

129181

Minsteres latviešu ev.lut.draudzes izbraukums uz svētbrīdi Lommelē  Minsteres latviešu ev.lut.draudze aicina pievienoties un organizē izbraukumu uz Lommeles Brāļu kapiem (Beļģija), skat.pielikumu. Svētbrīdis latviešu karavīru piemiņai Lommeles vācu karavīru kapsētā, kur pieminēs gandrīz tos desmit tūkstošus latviešu karavīrus, kas tika ieslodzīti Cēdelgemas (Zedelgem) karavīru internācijas nometnē pēc Otrā pasaules kara. No kuriem daudzi tā arī nesagaidīja atbrīvošanas dienu, bet mira no trūcīgā uztura un slimībām, bet vēlāk tika apbedīti Lommeles vācu karavīru kapsētā.
Dievkalpojumā kalpos: Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes mācītāji Rinalds Gulbis un prāvests Klāvs Bērziņš, kā arī Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā garīdznieki.

 
      Atpakaļ