Latviešu Centrs Minsterē

   
117385

PBLA IZGLĪTĪBAS PADOME IZSTRĀDĀ MĀCĪBU MATERIĀLU MEKLĒTĀJU LATVIEŠU SKOLĀM UN SKOLOTĀJIEM
19.07.2021


PBLA IZGLĪTĪBAS PADOME IZSTRĀDĀ MĀCĪBU MATERIĀLU MEKLĒTĀJU LATVIEŠU SKOLĀM UN SKOLOTĀJIEm

 

Balstoties uz daudzu gadu darba pieredzi latviešu skolu izglītības procesa un vajadzību koordinēšanā, Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome 2021. gada pavasarī uzsāka darbu pie mācību materiālu meklētāja izstrādes diasporas latviešu skolu skolotājiem. Projekts “Gudrību sietiņš”, jeb saīsinoši “Sietiņš”  veido diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu elektronisku katalogu ar e-meklēšanas iespējām. Šis e-resurss būs lietojams, kā palīgrīks diasporas latviešu skolu skolotājiem, pārziņiem un vecākiem visā pasaulē, lai atvieglotu piekļuvi pārbaudītiem mācību materiāliem, kas atrodas uzticamās interneta vietnēs.

“Šī projekta ideja radās, vērojot, cik sarežģīti un darbietilpīgi mūsu latviešu skolu skolotājiem, kas nav izglītības darba profesionāļi, iet izplānot un sagatavot mācību stundas darbam ar skolēniem ik nedēļas nogali,” teica Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane. “Mēs gribējām atvieglot šo procesu un palīdzēt skolotājiem, kas bieži vien ir mūsu pašu bērnu vecāki,” viņa piebilda.

PBLA Izglītības padome (IP) ar profesionālas IT firmas palīdzību izstrādā “Sietiņa” vietni internetā. Ir izveidots zīmols un veikti tehniskie priekšdarbi interneta vietnes izveidei. Vasaras mēnešos notiek darbs pie atbilstošu mācību materiālu sagatavošanas un indeksēšanas.

““Sietiņš” būs latviešu skolām visā pasaulē, kā pašiem savs “Google” – tas atvieglos latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apguves procesu un palīdzēs skolotājiem un ģimenēm ērti un ātri atrast konkrētu prasmju un zināšanu apguvei nepieciešamos materiālus tiešsaistē”, uzsvēra projekta tehniskā vadītāja Iveta Leitase no Kanberas, Austrālijā. Tas ietaupīs skolotāju laiku un, mēs ļoti ceram, ka šie atvieglojumi palīdzēs piesaistīt vecākus un citus neprofesionāļus skolotāja darbam mūsu skolās, pauda I. Leitase.

PBLA Izglītības padomē darbojas diasporas latviešu pedagogi, Elisa Freimane (ASV), Elita Pētersone  (Kanada), Iveta Leitase (Austrālija), Māris Pūlis (Lielbritānija). Viņi, sadarbībā ar diasporas skolās strādājošiem skolotājiem, Daces Mažeikas vadībā, atlasīs pirmos materiālus un indeksēs tos atbilstoši valodas līmenim, piemērotam vecumam, tematikai, diasporas mācību vadlīnijām, u.c.  “Sietiņa”  lietotāji varēs meklēt materiālus pēc dažādiem, specifiskiem kritērijiem, piemēram, atrast visus materiālus skaitļa vārdu mācīšanai kā iesācēju valodas līmenim, tā vidusskolas vecumam.

PBLA IP plāno, ka 2021./22 mācību gada sākumā vietne “Sietiņš” ar 1000 materiālu vienībām tiks atvērts skolu darbam. Šis PBLA Izglītības padomes projekts tika pieteikts Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) konkursam Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” un tika atbalstīts maksimālā EUR 15 000 apmērā, līdz ar 13 citiem vērtīgiem projektiem. SIF līdzekļi tiks lietoti programmēšanas un pirmajiem materiālu pievienošanas izdevumiem. Pēc vajadzības, projekts tiks līdzfinansēts arī no PBLA budžeta.

Darbs pie materiālu pievienošanas “Sietiņam” turpināsies arī vēlāk un Izglītības padome piesaistīs brīvprātīgos palīgus, lai arvien paplašinātu pieejamo materiālu klāstu. Latviešu skolu tīkls, ar latviešu organizāciju un draudžu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un tagad arī Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu darbojas visā pasaulē – ASV, Austrālijā, Dienvidamerikā, Eiropā un Kanadā. Šajā diasporas izglītības struktūrā darbojas vairāk nekā 100 latviešu skolu, tajās mācās ap 2500 skolēnu, kurus apmāca ap 400 skolotāju, kuriem “Sietiņš” būs noderīgs palīgs mācību procesa organizēšanā.

 https://www.pbla.lv/pbla-izglitibas-padome-izstrada-macibu-materialu-mekletaju-latviesu-skolam-un-skolotajiem/

Raits Eglītis, PBLA izpilddirektors

 

 

 

 
 
      Atpakaļ