Latviešu Centrs Minsterē

   
125100

MiLaDeKo 10+1
25.05.2022


MiLaDeKo 10+1

  Ar vasaras smaržu, kuru zālē ienesa ziedu un ozolzaru pušķi, aizvadītajā nedēļas nogalē izdejojām savu 10+1 jubilejas koncertu. Kopā ar mūsu deju draugiem TDK „Trejdeksnītis", TDK „Dimdari", TDK „RAMTAI" un mūsu jauno paaudzi BTDK „Rudzupuķe", saposušies goda drānās, kāpām uz skatuves. Ar dejotprasmi caur zaļumballi, čaklumu, tautas spēku un saullēktu, sadejojām no visiem novadiem. Gaisā virmoja neaprakstāma atkalsatikšanās prieka un kopā būšanas enerģija, kura mūs uzlādēja, un deva spēku, lai mūsu kultūras kopšanas ceļš turpinātos.

Svētdien rīkojām sporta dienu, kur katrs varēja sevi pierādīt dažādās disciplīnās. Pēc forši pavadītas priekšpusdienas baudījām mūsu ukraiņu draugu savārīto boršču un Minsteres līnijdeju grupas „Balzams" dāvāto dzimšanas dienas torti.

 

Esam ārkārtīgi pateicīgi ik vienam, kurš iesaistījās šī neaizmirstamā pasākumā realizēšanā.

Paldies mūsu skatītājiem.

Paldies Latviešu Centram Minsterē.

Paldies PBLA un KM par finansiālo atbalstu ceļā pie mūsu skaistajiem tautastērpiem.

Paldies Aivitai Heniņai par „uzsēdināšanu uz adatas", kā rezultātā pašu spēkiem esam izšuvušas savas Vidzemes sievu cepures.

Paldies Lailai Puķītei par pacietības ieaudzināšanu Kusas brunčus darinot, kā arī jaunu zināšanu sniegšanu par kreklu apkakļu un dūrgalu izšūšanu. Tas mums ir jaunais izaicinājums!

 

Koncertā savāktos ziedojumus nodosim Ukrainas karā cietušo pilsētu iestādēm,  slimnīcām,  viesnīcām un zooloģiskajiem dārziem. Pateicamies visiem ziedotājiem!

 

Uz tikšanos Eslingenas Dziesmu svētkos!

 

📝 Lauma Leišovnika

 📸Evija Bigača

 📸 Ingūna Šķestere