Latviešu Centrs Minsterē

122915

Muzejistabiņas Latviešu centrā Minsterē
17.03.2022


 

 

 Muzejistabiņas Latviešu centrā Minsterē

  Latviešu Kopības Vācijā aprūpētās muzejistabas ir vēl gana maz publiski apzinātas ar savu unikālo krājumu, ko veido Zentas Mauriņas, Konstantīna Raudives, Jāņa Jaunsudrabiņa, Pētera Ērmaņa, Arnolda Apses, Viļa Biļkina, Kārļa Ieviņa, Kārļa Dziļlejas, Zeltītes Avotiņas, Tiklas Ilsteres- Langas, Alberta Spoģa, Austras Rudzītes kolekcijas, rokraksti, manuskripti, fotogrāfijas.

 Mūsdienās muzejistabiņas ir ne tikai latviskās kultūras mantojuma trimdā unikāls liecinieks, bet arī vērtīgs, izzinošs tūrisma objekts.

Gaidīti Latviešu centrā Minsterē!

 

 Zentas Mauriņas muzejistabiņa

 

 

 

Konstantīna Raudives, Pētera Ērmaņa, Kārļa Dziļlejas, Arnolda Apses muzejistabiņa

 

 

 

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejistaba

 

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejistaba 
      Atpakaļ