Latviešu Centrs Minsterē

Bērnu, jauniešu un vecāku zūrija


No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2016. gadā tie bija jau 20 000 lasītāji no 712 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 54 nedēļas nogales skolām 22 pasaules valstīs.

Kopš 2011. gada lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktīvi darbojas arī Latviešu centrā Minsterē.

Interesentus aicinām pievienoties Facebook grupai Minsteres grāmatnieki – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Plašāka informācija https://lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija

Veicināsim lasītprasmi!

Programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” koordinatore Minsterē
Dina Krastiņa
dinakrastina@web.de