No kreisās puses, pirmā rindā: Lauma Zvidriņa (revīzijas komisija), Ketija Tālberga, Dārta Sila (valdes locekļi), Zuze Krēsliņš-Sils (lietvede), Madara Rācenāja (priekšsēde), Valda Dundare (valdes locekle), Simona Freiberga (priekšsēdes vietniece), Lauma Leišovnika (valdes locekle)

No kreisās puses, otrā rindā: Dina Krastiņa, Owens Schneider (revīzijas komisija), Voldemārs Valdmanis, Kārlis Krūmiņš (valdes locekļi), Krišjānis Rācenājs (kasieris)

 

Valdes priekšsēdētāja: Madara Rācenāja 

 

Priekšsēdes vietniece: Simona Freiberga

Lietvede: Zuze Krēsliņa-Sila

Kasieris: Krišjānis Rācenājs

VALDES LOCEKĻI:

 Ketija Tālberga

Dārta Sila 

Valda Dundare

Lauma Leisovniks

Voldemārs Valdmanis 

 

Kārlis Krūmiņš

 

 

REVĪZIJAS KOMISIJA:

Lauma Zvidriņa

Dina Krastiņa

Ovens Schneider