No kreisās puses, pirmā rindā: Lauma Zvidriņa (revīzijas komisija), Ketija Tālberga, Dārta Sila ( valdes locekļi), Zuze Krēsliņš-Sils (lietvede), Madara Rācenāja (priekšsēde), Valda Dundare (valdes locekle), Simona Freiberga (priekšsēdes vietniece), Lauma Leišovnika (valdes locekle)

No kreisās puses, otrā rindā: Dina Krastiņa, Owens Schneider (revīzijas komisija), Voldemārs Valdmanis, Kārlis Krūmiņš (valdes locekļi), Krišjānis Rācenājs (kasieris)