Valdes priekšsēdētāja: Madara Rācenāja 

Vicepriekšsēde: Ingūna Šķestere

Kasieris: Voldemārs Valdmanis

Kultūras administratore: Lauma Leišovnika

Tehniskais Direktors: Krišjānis Rācenājs

VALDES LOCEKĻI:

 

  Valda Dundare

 

 

 

  Kārlis Krūmiņš

Kristīne Gerharde

Jānis Leišovniks

 

 

Revīzijas komisija: Dina Krastiņa, Zuze Krēsliņš Sils, Tobias Möller