Latviešu Kopība Vācijā (LKV) - Latviešu Centra Minsterē (LCM) ēkā atrodas LKV atbildībā esošā bibliotēka un latviešu rakstnieku Jāņa Jaunsudrabiņa un Zentas Mauriņas muzeju istabas. LKV atbalstījis vairākus LCM projektus kā, piemēram, MiLaDeKo, bērnu deju kolektīvu Dancītis, Ziemassvētku sarīkojumu. Sadarbībā ar LKV īstenoti vairāki sarīkojumi, piemēram, Valsts svētku svinības.

Daugavas Vanagi Vācijā (DVV) - Minsteres bērnu deju kolektīva Dancītis un Ziemassvētku sarīkojuma atbalstītāji.

Latviesi.com - portāls latviešiem pasaulē - Latviesi.com nodrošina lielāko latviešu diasporas notikumu kalendāru, pasaules latviešu uzņēmēju un profesionāļu tīklu, latviešu organizāciju un kopienu katalogu, pa valstīm un tematiem sakārtotu noderīgu padomu apkopojumu, kā arī svarīgākās ziņas, kas saistošas tieši ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem.

Eiropas latviešu apvienība (ELA), Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Latviešu valodas aģentūra (LVA) - pateicoties ELA un LVA sadarbībai, LVA 2013. gada otrajā pusē piešķīrusi finansējumu vairākām diasporas skoliņām – tostarp arī Latviešu Centra Minsterē projektam “Minsteres latviešu bērnudārzs un skoliņa” tā turpmākās darbības un attīstības veicināšanai.