Sirsnīgi aicinām visus – lielus un mazus – svētdien, 2. oktobrī, uz latviešu ev.-lut. draudzes Pļaujas svētku dievkalpojumu ar dievgaldu pulksten 10:30 LCM, Salzmannstr. 152, Minsterē. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš; pie klavierēm jaunā pianiste Ilona Popova.
Paralēli notiks bērnu svētdienskoliņa.Aicinām līdzi ņemt dabas veltes, ar kurām visi varēs rotāt altāri. Pēc dievkalpojuma pakavēsimies sarunās pie kafijas un līdzatnestiem našķiem. Būs iespēja aplūkot draudzes fotoalbūmu. Priecāsimies, ja kādam būtu bildītes vai stāsti, ar kuriem papildināt draudzes vēsturi.

Gaidīsim jūs visus kuplā skaitā!
Minsteres draudze

Sveicināti, tautieši Minsterē un tās apkārtnē!

Svētdien, 4. septembrī, bija paredzēts mūsu nākamais dievkalpojums. Plānus nācās pamainīt, un tā nu iznāk palielāks ielūgums uz sestdienu, 3. septembri.

Mūsu „Dancīša” dejotāji un kora dziedātāji šajā pēcpusdienā uzstāsies Minsterē-Kinderhausā sirdzēju gadatirdziņā (Siechenkirmes), kuru rīko lepras muzejs no pulksten 11:00 līdz 17:00 (adrese: Kinderhaus 15). Ievietoju ielūgumu vācu valodā, visi mīļi gaidīti! Nāciet, pavadiet skaistu dienu un atbalstiet latviešu dejotājus un dziedātājus!

Pēc gadatirdziņa visi dosimies uz LCM, kur ar pulksten 18:00 sāksies neformāls draudzes vakars ar jauno mācītāju Rinaldu Gulbi (arī viņš solās jau pēcpusdienā būt gadatirdziņā!). Pasēdēsim kopā pie galda, iestiprināsimies ar līdzatnestām uzkodām, parunāsimies par dzīvi, padziedāsim, paklausīsimies, kas Rinaldam mums sakāms. Ja jums kādam ir kāds labs tekstiņš, ar kuru gribētos padalīties šai vakarā, paņemiet to līdzi! Pabūsim kopā!

Visi, visi mīļi gaidīti!

Draudzes vārdā –
Lilija

Sveicināti, tautieši Minsterē un tās apkārtnē!

Minsteres latviešu draudzes šīgada dievkalpojumu plānā radušās dažas izmaiņas. Mūsu nākamais dievkalpojums būs pēdējā svētdienā pirms vasaras brīvdienu sākuma Ziemeļreinas-Vestfāles skolās, proti: 3. jūlijā pulksten 10:30 LCM telpās (Salzmannstr. 152).

Maija beigās, pārstāvot mūsu draudzi, piedalījos Vācijas baznīcas apgabala konferencē, kurā īpaši svarīga tēma bija sieviešu kalpošana draudzē. Jūlija dievkalpojumā šo tēmu kopīgi aplūkosim tuvāk un paraudzīsimies, ko par to atrodam Bībelē.
Pie klavierēm mūs pavadīs Larisa.

Paralēli dievkalpojumam notiks svētdienskoliņa bērniem, kur īpašu lomu spēlēs mācību gada noslēgums.

Gaidīsim jūs visus kuplā skaitā un priecāsimies pēc dievkalpojuma pasēdēt kopā un parunāties pie kafijas un līdzatnestiem našķiem.

* * *

Pēc vasaras brīvdienām mums būs dievkalpojums svētdien, 4. septembrī pulksten 10:30 LCM telpās. Šo dievkalpojumu vadīs mācītājs Rinalds Gulbis no Frankfurtes. Viņš paredzējis atbraukt dienu iepriekš, lai apmeklētu Minsterē-Kinderhausā notiekošo gadatirdziņu Siechenkirmes” pie lepras muzeja, kur piedalīsies arī Minsteres latviešu lielie un mazie tautasdeju dejotāji. Sīkāku informāciju par šo sarīkojumu izsūtīšu vasaras beigās, bet jūs jau tagad lūdzu kalendārā atzīmēt šos divus datumus, kuros varēsiet tuvāk iepazīties ar jauno mācītāju Rinaldu.

Uz satikšanos!

Minsteres draudzes vārdā –
Lilija

Mīļie draugi Minsterē un tās apkaimē!
Vai Lieldienas var svinēt Lielajā piektdienā?

Kāpēc gan ne?! Bez Lielās piektdienas taču nebūtu Augšāmcelšanās!
Tāpēc mums Minsterē būs Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu Lielajā piektdienā 2016. gada 25. martā plkst. 10:30 Svētā Jāņa kapelā, Bergstraße 38.

Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš.

Visi mīļi gaidīti!

"Mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Mat.ev.22:36.-39)
2016. gada 14. februārī , plkst 12.00.
Latviešu centrā Minsterē.
Aicināts jebkura vecuma bērniņš, kurš rotaļājoties, klausoties, zīmējot, līmējot, attīstot latvisko garu, līdzdziedot vēlas izzināt kristīgās vērtības! 
Mīļi gaidīti! 
atbildēm-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.