Latvijas neatkarības atjaunošanas 22. gadadienā, 2012. gada 4. maijā, plkst. 19:00, Latviešu Centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster mūs uzrunās Dr. hist. Kaspars Kļaviņš.

Latviešiem ir svarīgi atteikties no stereotipiem par savu pagātni. Bet, lai to paveiktu, jāzina, kā šie stereotipi radās.

Visi mīļi aicināti!

P.S. Varēs iegādāties nupat iztulkoto grāmatu “Landvermesserzeiten” €20,-- un brošūru ““Mērnieku laiki” eiropiešu acīm” € 5,--.