Stāsts par Minsteri sīki izklāstīts grāmatā
Amanda Jātniece
2010.gada 14. martā.

Apmēram desmit gadus pēc Minsteres latviešu ģimnāzijas slēgšanas (MLĢ) Alberts Spoģis ir apkopojis vēsturisko informāciju no visas pasaules par trimdas latviešu skolu. „Minsteres latviešu ģimnāzija izdzīvoja”, kas izdota 2009. gada oktobrī, apraksta par vienīgo iestādi un vienīgo pilna laika latviešu valodas vidusskolu ārpus Latvijas.

MLĢ bija palikusi pēc bēgļu (displaced persons) nometnēm Vācijā II pasaules kara laikā un pēc tā. Pāris gadus katrai nometnei bija pašai sava skola. Vienu pēc otras tās slēdza pēc tam, kad latviešu bēgļi 1940. gadu beigās sāka emigrēt uz citām valstīm. Atlikušie resursi tika apvienoti vienā skolā Detmoldā, Augustdorfā un 1957. gadā skolu pārcēla uz Minsteri. MLĢ trūka telpas, pārtikas, naudas un dažreiz arī skolēnu. Taču, kā norādīts grāmatas virsrakstā: tā izdzīvoja, bieži vien tikai apņēmības un ideālisma dēļ.

1964. gadā LMĢ sāka apmeklēt skolēns no cita kontinenta un sešdesmito gadu beigās skola, pieaugot skolēnu skaitam no ASV, Kanādas, Anglijas, Zviedrijas un Austrālijas, kuri ieradās vēloties iegūt latvisku izglītību, attīstījās no latviešu skolas, kas domāta Vācijā dzīvojošiem latviešiem, līdz skolai, kas paredzēta visiem trimdas latviešiem pasaulē. Daži teic, ka MLĢ izglītības sniegums bija viduvējs, taču reti kāds apstrīdēs to visi piekrīt, ka labākais, ko darīja MLĢ bija nacionālā lepnuma kultivēšana un cerību uzturēšana latviešu trimdā. Ja MLĢ bieži vien bija „parasta skola” skolēniem no Vācijas, tad latviešu kopienai ārpus Vācijas tā kļuva par augstāko virsotni latviešu trimdas izglītošanai. Daudzas ievērojamas personas un nākamie latviešu trimdas sabiedrības vadītāji, ieskaitot arī dažas vienkārši spilgtas personības, kuras absolvēja MLĢ, neproporcionāli lielā skaitā nonāca LV- gan no skolēnu, gan arī skolotāju vai skolas darbinieku vides.

Lasīt tālāk: „Minsteres latviešu ģimnazija izdzīvoja”

19.02.2014 Par MiLaDeKo mazajiem dejotājiem mājas lapā laikraksts.com Mazie dejotāji

18.02.2014 Par MiLaDeKo mazajiem dejotājiem mājas lapā brivalatvija.lv Mazie dejotāji

17.01.2014. Par J. Basovas izstādi Latviešu Centrā Minsterē mājas lapā laikraksts.coJolantas Basovas izstāde

07.01.2014. Par Ziemassvētku sarīkojumu Latviešu Centrā Minsterē mājas lapā laikraksts.com Ziemassvētku sarīkojums 2013

05.01.2014 Par novusa turnīru Westfälische Nachrichten mājas lapā Novusa turnīrs

16.11.2013. Par Latvijas valsts svētku svinībām Latviešu Centrā Minsterē mājas lapā laikraksts.com http://bit.ly/18B4ouZ

16.11.2013. Par Valsts svētku uzrunu Minsterē, ko teica Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijā. No mājas lapas laikraksts.com http://bit.ly/1gb6iUJ

18-20.10.2013. Par „Mēs – latvieši pasaulē“ Vācijas un tuvākā reģiona latviešu organizāciju un aktīvo kopienu konferenci mājas lapā laikraksts.com http://bit.ly/1aFUyHq

07.09.2013. Par Latviešu kopības Vācijā sēdi mājas lapā lv-de.de:  http://bit.ly/1jm4TKz

18.05.2013. Par „Kalniem pāri” deju koncertu Minsterē mājas lapā lv-de.de:  http://bit.ly/18nmO21

20.04.2013. Par talku Latviešu centrā Minsterē mājas lapā lv-de.de: 
http://bit.ly/1bQ4hfH

09.03.2013. Par „Bērnu žūriju 2012” Minsterē mājas lapā lv-de.de http://bit.ly/HYTLrm

Lasīt tālāk: Raksti par Latviešu centra Minsterē darbību vai saistītajiem pasākumiem

Kaut arī šī jau par simbolu kļuvusī skola ir beigusi pastāvēt jau 1998. gadā, nav iespējams runāt par Latviešu Centru Minsterē (LCM), nepieminot Minsteres latviešu ģimnāziju (MLĢ). 1946. gadā Detmoldā dibinātā skola kopš 1957. gada darbojās Minsterē, tobrīd tā bija tā sauktajā brīvajā pasaulē vienīgā pilna laika ģimnāzija, kurā mācības tika apgūtas latviešu valodā. Sākotnēji ģimnāzijā mācījās tikai bērni no Vācijas, taču laika gaitā viņiem pievienojās skolēni no aizvien jaunām zemēm. Līdz ar to mācības skolā un dzīve internātā bija savā ziņā „internacionāls” piedzīvojums vienas nācijas ietvaros. Ģimnāzijā tika rīkoti dažādi latviešu svētki un sarīkojumi, 1984. un 1987. gadā Minsterē tika organizēti arī „Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas” jeb īsāk sauktām par dziesmu dienām, kurās piedalījās vairāki tūkstoši dalībnieku, notika arī prozas un dzejas lasījumi, teātra izrādes un dažādas izstādes. Plašu ievērību (arī vācu presē) guva jauniešu demonstrācijas, kurās tika pievērsta uzmanība cilvēktiesību problēmām Padomju Latvijā un okupācijas faktam.
Tomēr 1980. gadā Ziemeļreinas-Vestfālenes valdība grasījās slēgt skolas internātu. Kā jau minēts, ģimnāzijai nepieciešamais skolēnu skaits lielā mērā tika nodrošināts tieši tādēļ, ka skolā mācījās bērni no visas pasaules – internāta slēgšana varēja izrādīties liktenīga arī pašas ģimnāzijas pastāvēšanai. Tāpēc 1982. gada sākumā, sadarbojoties vairākām trimdas organizācijām, tika dibināta sabiedriskā labuma organizācija LCM. Sākotnēji centra galvenais uzdevums bija piesaistīt Minsteres latviešu ģimnāzijas internāta celtniecībai nepieciešamos līdzekļus. Tika veikti dažādi pasākumi, aicinot ziedot trimdas latviešus no visas pasaules, kā arī piesaistot Vācijas sabiedrības uzmanību skolas būtiskajai nozīmei trimdas latviešu dzīvē. Redzot latviešu iniciatīvu, Vācijas valdība piešķīra ievērojama apmēra līdzfinansējumu, kā rezultātā bija iespējams paplašināt paredzēto būvniecību.

Lasīt tālāk: Latviešu Centrs Minsterē vai internacionālā latvietība