Sirsnīgi aicinām visus uz Minsteres latviešu ev.-lut. draudzes dievkalpojumu 
svētdien, 5. martā plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē, 
Salzmannstr. 152, 48159 Münster. 
Pie mums viesosies mūsu prāvests Klāvs Bērziņš. 
Paralēli dievkalpojumam bērniem būs svētdienskoliņas nodarbība. 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds ar līdzatnestiem našķiem. 
Visi mīļi gaidīti!