2017.gada 28.janvārī tika ievēlēta jauna valde, kā arī revīzijas komisija.

 No kreisās puses, pirmā rinda: Lauma Zvidriņa ( revīzijas komisija), Ketija Tālberga, Dārta Sila (valdes locekļi), Zuze Krēsliņš-Sils (lietvede), Madara Rācenāja (priekšsēde), Valda Dundare (valdes locekle), Simona Freiberga (priekšsēdes vietniece), Lauma Leišovnika(valdes locekle)

No kreisās puses, otrā rinda:Dina Krastiņa, Owens Schneider (revīzijas komisija), Voldemārs Valdmanis, Kārlis Krūmiņš (valdes locekļi), Krišjānis Rācenājs (kasieris).