Gauži raud skolas bērni,
Grāmatā vērdamies:
Grāmatā smalki raksti,
Nevar drīzi izlasìt.
l.t.dz.


Svarīgi svarīga ziņa!!!! :) Mazie un lielie grāmatnieki, kuri piedalās grāmatu vērtēšanā Bērnu, jauniešu un pieaugušo žūrijā 2016. !!!! Lūdzu sāciet vērtēt un elektroniski aizpildīt anketas. Termiņš - 31.janvāris !!!! Mūsu unikālais kods CBAGB (lielie burti), ar kuru atvērsiet anketu.http://anketa.bernuzurija.lv/

Ja arī neesiet visu izlasījuši, vērtējiet, ko paguvāt izlasīt. Diemžēl lasāmais laiks vērtēšanai ir tik ilgs, cik ir...., bet tas taču nemazinās mūsu lasītprieku!

Ja kāds nevar pats aizpildīt, tad droši sakiet! Svētdien Inga Pētersone un Dina Krastiņa ir LCM, varēs palīdzēt. Dārziņa bērniņiem noteikti arī Valda Dundare var līdzēt!!! Būsim aktīvi, lai dotu iespēju lasīšanai arī turpmāk !

Uz sadarbošanos ar prieku!