LCM PILNSAPULCE
2017. G. 28. JANVĀRĪ plkst 11:00

Ļoti cienījamās Latviešu Centra Minsterē biedres!
Ļoti godājamie Latviešu Centra Minsterē biedri!

Saskaņā ar LCM 2016. gada 2.septembra valdes sēdes lēmumu, sasaucu LCM biedru pilnsapulci Latviešu Centra Minsterē telpās sestdien, 2017. gada 28. janvārī, plkst. 11:00 ar sekojošu darba kārtību:

1)   Sapulces vadības vēlēšana, balsu skaitītāju izraudzīšana
2)   Darba kārtības pieņemšana
3)   Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana, skat. pielikumu
4)    LCM priekšsēdes ziņojums
5)    LCM lietvedes ziņojums
6)    LCM kasiera ziņojums
7)    LCM valdes locekļu ziņojumi
8)    Revīzijas komisijas ziņojums
9)    Budžeta pieņemšana 2017. gadam
10)  Jaunās valdes vēlēšanas - priekšsēdis/-e, vice-priekššedis/-e, kasieris/-e, locekļi/-es
11)  Dažādi jautājumi - nākotnes projekti

Lūdzu biedres un biedrus ierasties kuplā skaitā! Tos biedrus, kuri vēlas kandidēt jaunajā valdē, lūdzam iesūtīt savus CV un motivācijas aprakstu kandidatūras izvirzīšanai.

Pēc pilnsapulces notiks jaunās valdes 1. sapulce, ar galveno uzdevumu:  jaunās valdes mērķu izvirzīšana nākamajiem 2 gadiem un akūtu jautājumu diskutēšana/risināšana.

Pēc pilnsapulces apm. plkst. 14:00 izrādīs Signes Baumanes daudzkārt godalgoto, asprātīgo animācijas filmu pieaugušajiem "Akmeņi manās kabatās" (88 min) - biedriem iejas maksa ir brīva, pārējiem ieejas maksa – 5 eiro.

Inese El Tavila
LCM priekšsēde