Visi tiek sirsnīgi aicināti uz rokdarbu semināru "Ceļā uz savu Tautastērpu",

š.ģ. 4. un 5. februārī, Latviešu Centrā Minsterē