Sirsnīgi aicinām visus uz Minsteres latviešu ev.-lut. draudzes dievkalpojumu 
svētdien, 5. martā plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē, 
Salzmannstr. 152, 48159 Münster. 
Pie mums viesosies mūsu prāvests Klāvs Bērziņš. 
Paralēli dievkalpojumam bērniem būs svētdienskoliņas nodarbība. 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds ar līdzatnestiem našķiem. 
Visi mīļi gaidīti!

2017.gada 28.janvārī tika ievēlēta jauna valde, kā arī revīzijas komisija.

 No kreisās puses, pirmā rinda: Lauma Zvidriņa ( revīzijas komisija), Ketija Tālberga, Dārta Sila (valdes locekļi), Zuze Krēsliņš-Sils (lietvede), Madara Rācenāja (priekšsēde), Valda Dundare (valdes locekle), Simona Freiberga (priekšsēdes vietniece), Lauma Leišovnika(valdes locekle)

No kreisās puses, otrā rinda:Dina Krastiņa, Owens Schneider (revīzijas komisija), Voldemārs Valdmanis, Kārlis Krūmiņš (valdes locekļi), Krišjānis Rācenājs (kasieris).

 

 

 

Gauži raud skolas bērni,
Grāmatā vērdamies:
Grāmatā smalki raksti,
Nevar drīzi izlasìt.
l.t.dz.


Svarīgi svarīga ziņa!!!! :) Mazie un lielie grāmatnieki, kuri piedalās grāmatu vērtēšanā Bērnu, jauniešu un pieaugušo žūrijā 2016. !!!! Lūdzu sāciet vērtēt un elektroniski aizpildīt anketas. Termiņš - 31.janvāris !!!! Mūsu unikālais kods CBAGB (lielie burti), ar kuru atvērsiet anketu.http://anketa.bernuzurija.lv/

Ja arī neesiet visu izlasījuši, vērtējiet, ko paguvāt izlasīt. Diemžēl lasāmais laiks vērtēšanai ir tik ilgs, cik ir...., bet tas taču nemazinās mūsu lasītprieku!

Ja kāds nevar pats aizpildīt, tad droši sakiet! Svētdien Inga Pētersone un Dina Krastiņa ir LCM, varēs palīdzēt. Dārziņa bērniņiem noteikti arī Valda Dundare var līdzēt!!! Būsim aktīvi, lai dotu iespēju lasīšanai arī turpmāk !

Uz sadarbošanos ar prieku!