Tam, kādēļ ik gadu ļoti daudz studenti izvēlas studēt Minsterē, ir daudz iemeslu. Pirmkārt, gan Vestfālenes Vilhelma  universitātei Minsterē (WWU), gan Minsteres profesionālajai augstskolai (FH) augstskolu vidū ir ļoti laba slava, tādēļ tās tiek asociētas ar īpašu izglītības kvalitāti. WWU ir 15 fakultātes, kuras kopā piedāvā 120 dažādas studiju programmas, un studijām WWU pašreiz ir reģistrējušies ap 43000 Studentu. Līdz ar to WWU ir viena no lielākajām Vācijas universitātēm. Pie iecienītākajām studiju programmām jāmin medicīna, jurisprudence un vadībzinātne. Papildus tam FH ar tās 12 fakultātēm piedāvā vairāk kā 50 bakalaura un maģistra studiju programmas, kurās šobrīd izglītojas ap 9000 studentu.
Ne velti Minstere tiek dēvēta par studentu pilsētu - šeit kopā ir ap 270000 iedzīvotāju, no kuriem 1/5 ir studenti. Tomēr balstoties uz subjektīviem ikdienas novērojumiem var šķist, ka studentu patiesībā ir vēl vairāk, jo Minstere ir pazīstama kā velosipēdu pilsēta, un WWU fakultātes un citas pie augstskolas infrastruktūras piederošās ēkas ir „izkaisītas” pa visu pilsētu. Arī FH infrastruktūru veido 4 ēkas Minsterē un 3 Šteinfurtē. Tādēļ ikdienā redzami daudzi studenti, kuri pārvietojas ar velosipēdiem.
Neskaitot šīs WWU un FH, Minsterē ir arī 3 citas augstskolas. Tās ir Tēlotājmākslas augstskola, Filozofijas un Teoloģijas augstskola un Ziemeļreinas Vestfālenes Katoļu profesionāla augstskola.
Apsverot studijas Minsterē, ir lietas, kas noteikti būtu jāievēro. Pirmkārt, pieteikšanās termiņi studijām ir atšķirīgi katrai augstskolai. Pieteikšanās bakalaura studiju programmai WWU 2012./2013. mācību gada ziemas semestrī sākas jau 7. maijā. Turpretī FH pieteikšanās sākas 15. maijā. Turklāt šie termiņi tiek iedalīti pēc pieteikuma veida, piemēram, pirmā ir pieteikšanās uz studiju programmām ar ierobežotu studentu skaitu, pēc tam pieteikšanās noteiktām studiju programmām bez studentu skaita ierobežojuma, pieteikšanās tiem, kas attiecīgajā skolā vēlas turpināt citā augstākās izglītības iestādē iesāktās studijas utt. Informācija par pieteikšanās termiņiem studijām Minsterē atrodama attiecīgo augstākās izglītības iestāžu mājas lapās.
Vestfālenes Vilhelma universitāte (WWU): www.uni-muenster.de
Minsteres profesionālā augstskola (FH): www.fh-muenster.de

Valodu zināšanām arī ir liela nozīme, ja vēlaties studēt Minsterē. Piemēram, lai studētu WWU nepieciešams apliecinājums pietiekamām vācu valodas zināšanām. Šāds apliecinājums var izpausties dažādos veidos:
- kāda no Vācijas augstskolām vai sagatavošanas kursos atbilstoši Augstskolu rektoru konferences noteiktās kārtības iegūta DSH-2 vai DSH-3 apliecība (DSH nozīmē „vācu valodas prasmju pārbaudījums pielaidei studijām”);
- iegūts  4. līmenis visās četrās TestDaf testa daļās; www.testdaf.de
- Vācijas federālo zemju izglītības ministru konferences 2. Līmeņa vācu valodas sertifikātu;
- nokārtots Gētes institūta augstākā līmeņa eksāmens; Gētes institūta mazais/lielais valodu sertifikāts;
- 4. Vai 5. Līmeņa UNIcert sertifikāts
- DSH-2 vai DSH-3 apliecība, kas iegūta ar kādas Vācijas augstskolas apliecinājumu kādā augstskolā ārpus Vācijas.

Topošajiem studentiem ir arī iespēja pieteikties stipendijai studijām ārzemēs. Viens no variantiem ir DAAD, kas piešķir stipendijas gan vācu studentiem, gan studentiem no ārvalstīm. DAAD ir filiāles daudzās valstīs, tostarp arī Latvijā, kurās studenti no attiecīgajām valstīm var iegūt plašāku informāciju par stipendiju saņemšanas iespējām.
www.daad.lv
www.daad.de