Vācijā bērniem vispārizglītojošas skolas apmeklējums ir obligāts, un to regulē katras federālās zemes likumi. Ziemeļreinā-Vestfālenē (NRW) skola jāapmeklē visiem bērniem un jauniešiem, kuri Vācijā uzturas pastāvīgi. Obligātais skolas apmeklējums attiecas uz sākumskolas un pamatskolas līmeni.

Obligātā apmeklējuma ilgums
Obligātais apmeklējums bērniem NRW federālajā zemē sākas tā kalendārā gada 1. augustā, kurā bērns sasniedz 6 gadu vecumu. Bērni, kuri dzimuši pēc 30. septembra pēc vecāku vēlēšanās var uzsākt skolas gaitas gadu vēlāk. Obligātais apmeklējums primārajā līmenī (sākumskola) un 1. sekundārajā līmenī I (pamatskola) kopā ilgst 10 gadus.

Pēc tam iestājas 2. sekundārā līmeņa obligātais apmeklējums, kurš beidzas ar 18 gadu sasniegšanu vai veiksmīgu skolas beigšanu.

Sākot mācīties amatniecības skolā pirms skolēns sasniedzis 21 gada vecumu, obligātais apmeklējums beidzas līdz ar skolas beigšanu.

Obligātā apmeklējuma ievērošana
Katrai Vācijas federālajai zemei ir atšķirīga pieeja, lai panāktu obligātā skolas apmeklējuma ievērošanu.

Ja obligātais apmeklējums netiek ievērots, vecākiem var tikt piespriests  naudassods. Ja skolēns ir sasniedzis 15 gadus (sodāmības iestāšanās vecums), arī viņam var tikt piespriests naudassods.