No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu
literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā
Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai
ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot
priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.
Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus.
2016. gadā tie bija jau 20 000 lasītāji no 712 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 54 nedēļas nogales
skolām 22 pasaules valstīs.
Kopš 2011. gada lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktīvi darbojas
arī Latviešu centrā Minsterē.
Interesentus aicinām pievienoties Facebook grupai Minsteres grāmatnieki – Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija.
Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt
diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
Plašāka informācija https://lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-unvecaku-
zurija
Veicināsim lasītprasmi!
Programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” koordinatore Minsterē
Dina Krastiņa
dinakrastina@web.de

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment